Rejestracja

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez The Prime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa, Al. Jerozolimskie 200), jako administratora danych, w poniżej wskazanych celach. Mam świadomość, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Swoje dane podałam/em dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od The Prime Sp. z o.o. informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Oświadczam, że mam prawo dysponowania adresem poczty elektronicznej, który wskazałam/em jako właściwy do kontaktu z The Prime Sp. z o.o.

Informujemy o przysługujących Pani/Panu, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ("Ustawa") uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz o prawie do ich uaktualniania, prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w Ustawie oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

* Pola wymagane